Coğrafya ve iklim

Çorum iline 149 km Kargı ilçesine 33 km, Boyabat  ilçesine 40 km. uzaklıktadır. Köy, Karadeniz bölgesinin, Batı Karadeniz bölümünün güneydoğu iç kesiminde yer almaktadır.
 


Gölet Köyünün güney doğusunda Göletçetmi, güney batısında Cihadiye, kuzey doğusunda Göletdere, kuzey batısında Boyabat'ın Çalpınar köyleri vardır.

Gölet köyü ve çevresinde Batı Karadeniz iklimi gözlenmektedir. Kışlar soğuk yazlar sıcak geçer. Yıllık yağış ortalaması 60 cm'nin üzerindedir.

Köyü Kuzeybatı, Batı, Güneybatı, Güney ve Güneydoğu yönlerinde yükseklikleri 1200 metre ve üzeri olan Ilgaz dağının uzantısı ile çevrilmiştir. Bu dağlardan en heybetli olanları Güneybatıda Hoşar dağı zirvesi 1658 metre, Güneydoğuda Yergen dağı zirvesi 1550 metredir. Ormanlarla kaplı bu dağların arasında bulunan köy, yağış bakımından oldukça şanlı bir köydür.

Köy, Kuzeydoğu yönünde uzanan vadinin başlangıç noktasındadır. bu nedenle köy tipik bir yayla köyüdür.

Büyük bir bölümü ormanlarla kaplı olan köyde sırası ile şu ağaçlar yetişmektedir;sarıçam , karaçam , kızılçam , köknar , kayın, meşe , ardıç ,kavak .


Akarsuları 1- Kocaçay iki kolu vardır. 1.1 Kogucak deresi 1.2 Cihadiye çayı 2- Çetmi Çayı bu çay sularını Su Doğan Deresi,Kuru Çay ,Yemişli Çayının sularını alarak,Gölet köyünün kuzeyinde Arda çayında birleştirir. Yukarıda bahsettiğimiz çaylar Arda çayında birleşerek Kızılırmak ın kolu Gök ırmaga karışırlar. Yer altı su kaynakları Koğucak Su Doğan Tahtalı pınar Yayla suları Meryemin Suyu bilindik yer altı kaynaklarıdır.Söylentiye göre içenin sağlık bulduğu söylenir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !